LOCATIES

Basischool de Regenboog, Regentesselaan 70, 3571 CG Utrecht

v.d.Mondestraat 32, 3515 BJ Utrecht

Weerdsingel OZ 73 bis, 3514 AH Utrecht

Sophie's Palace, Gruttersdijk 12, 3571 CG Utrecht